Zakázky na "akumulační nádoby", stránka 3

Nalezeno 128 zakázek.

Zobrazena stránka 3 z 16

Akumulační nádoby

Akumulační nádoby akumulují přebytečné teplo které lze později využít. Typů akumulačních nádob je více, jsou to například nádoby se dvěma výměníky, nádoby s nerezovým výměníkem či nádoby atypických rozměrů.

akumulační nádoby
vytvořeno nedávno

Karel V., Strakonice (Jihočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Návrh vytápění domu

Návrh vytápění domu
Popis:
- sháním topenáře pro návrh a možno rovnou i realizaci vytápění domu o ploše 130 a 45 m2
- přikláníme se k tepelnému čerpadlu s akumulační nádobou, ale rádi si necháme poradit
Lokalita:
- Vodňansko (Jižní Čechy)
Termín:
- navržení co nejdříve - přelom duben/květen
vytvořeno nedávno

Michal H., Písek (Jihočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Teplovodní topení, cca 94 m2

Dodávku a montáž teplovodního podlahového topení
Popis:
- rekonstrukce rodinného domu
- podlaha nad nevytápěným sklepem
- kotel na pevná paliva a akumulační nádoba vlastní
- výška podlahy - izolace, trubky, beton - 12 cm
Plochy místností:
- koupelna 5,4 m2
- pokoj 1 14,2 m2
- pokoj 2 10,5 m2
- pokoj 3 16 m2
- obývací pokoj 22,5 m2
- kuchyně 9,1 m2
- chodba 13,4 m2
- veranda 2,9 m2
Lokalita:
- Mirovice
Očekávaná cena:
- cca 55.000,- Kč
vytvořeno nedávno

Petr H., Litoměřice (Ústecký kraj) má pro Vás zakázku na

Akumulační nádrž, 1.500 l

Topenářský materiál
Popis:
- sháním akumulační nádrž
Objem nádoby:
- 1.500 litrů
Lokalita:
- Litoměřicko
vytvořeno nedávno

Václav J., Liberec (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Realizaci kotelen pro budovu penzionu a restaurace, 2 kotelny

Kotelny
Popis:
- poptávám realizaci dvou kotelen pro budovu penzionu se 40 lůžky a budovu restaurace
- kotelny s automatickým kotlem na uhlí o výkonu 30 a 25 kW včetně ohřevu teplé vody v akumulační nádobě napojené na kotel
Počet:
- 2 kotelny
Lokalita:
- Janov nad Nisou
Termín:
- březen 2018
vytvořeno nedávno

Vít L., Liberec (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Dodávku a zapojení automatického kotle

Topenářské práce
Popis:
- mám zájem o dodání a zapojení automatického kotle
- elektroinstalace automatického kotle a akumulační nádoby - bojleru
- kotel musí splňovat podmínky kotlíkových dotací
- práce v rodinném domě
- palivo uhlí, možno nabídnout jiný typ
Lokalita:
- Frýdlant v Čechách, okres Liberec

Preferuji osobní jednání a dohodu.
vytvořeno nedávno

Pavel H., Jablonec nad Nisou (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Instalaci akumulační nádoby ke kotli, 1.000 l

Instalatérské práce
Popis:
- dodávka a instalace akumulační nádoby ke kotli Viadrus v rodinném domě
- jedná se o dopojení do stávajícího otopného systému s nuceným oběhem
- prostor bude stavebně připraven
Objem:
- 1.000 l
Lokalita:
- Smržovka


Doplňující informace:
(množství, rozměr, materiál, limit ceny, atd.)
vytvořeno nedávno

Kamil F., Česká Lípa (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Rekonstrukci a montáž plynového kotle s akumulační nádrží a kogenerační jednotkou

Topenářské práce
Rozsah a druh práce:
- rekonstrukce a montáž plynového kotle s akumulační nádrží a kogenerační jednotkou
Rozsah:
- viz příloha
Druh vytápění:
- plyn
Lokalita:
- Liberecký kraj
Termín realizace:
- září
Druh práce:
- pouze montáž, bez materiálu
Výkresová část:
- výkresová část obsahuje umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata
Zdroje tepla:
- pro výrobu tepla a ohřev TUV bude použita kombinace těchto otopných zdrojů - kogenerační jednotka a plynový kondenzační kotel
- současné době je objekt vytápěn termickým kotlem Hydrotherm SCIROCCO MV 480 o jmenovitém výkonu 480,0 kW o účinnosti max.90% a příprava TUV je řešena pomocí 11 ks
- lokálních elektrických ohřívačů TUV o obsahu od 5 do 200 litrů. Tato zařízení budou demontovány
Kogenerační jednotka:
- kogenerační jednotka je kombinovaný zdroj produkující tepelnou a elektrickou energii spalováním plynu (zemního plynu). Je navržena jednotka o jmenovitém elektrickém výkonu 30,0 kW a maximálním tepelném výkonu 61,6 kW. Celková účinnost využití paliva je 95,3 %
- maximální spotřeba plynu při 100% výkonu je 10,2 m3/h při tlaku plynu 2 až 10 kPa
- součástí dodávky jednotky je také el.rozvaděč s paralelním provozem s el.sítí
Kondenzační plynový kotel:
- kotel stacionární se sálavým modulovaným hořákem o výkonu 142,0 kW při 50/30oC (130,0kW při 80/60oC). Normovaný stupeň využití Hi je 108 %.
- součástí dodávky kotle je ekvitermní regulace kotlového i topných okruhů
- maximální spotřeba plynu při 100% výkonu je 14,2 m3/h při tlaku plynu max. 20 mba
- z kotle jde topná voda do stávajícího sdruženého rozdělovače RS KOMBI
Akumulační zásobníky topné vody:
- topná voda z kogenerační jednotky je vedena pomocí oběhového čerpadla (3,9 m3/h) do 3 ks
- akumulačních nádrží o objemech 2000 litrů (celkem 6000 litrů)
- z nádrží opět pomocí oběhového čerpadla do stávajícího sdruženého rozdělovače topné vody RS KOMBI.
Vlastní vytápění:
- na stávajícím RS KOMBI jsou osazeny 2 kpl stávajících čerpadlových směšovacích uzlů s oběhovými čerpadly UPE 50/6 pro vytápění objektu. Čerpadla budou nahrazena za nová o parametrech 50/120 (6,5m3/h,71kPa)
- ostatní zařízení budou zachovány
Příprava TUV:
- pro ohřev a zásobu TUV budou instalovány 2 ks zásobníků TUV o obsahu 500 litrů a výhřevné ploše 3,2 m2
- tyto zásobníky TUV budou vyhřívány pomocí 2 ks oběhových čerpadel 32/60 (2,8 m3/h,24kPa) osazených na odbočkách přívodního potrubí
Zabezpečovací zařízení:
- kogenerační jednotka o výkonu 30/62 kW bude jištěna pojistným ventilem s příslušnými armaturami a tlakovou expanzní nádobou s membránou o obsahu 50 litrů
- plynový kondenzační kotel o výkonu 142 kW bude jištěn pojistným ventilem s příslušnými armaturami a tlakovou expanzní nádobou s membránou o obsahu 50 litrů
- ostatní zařízení (rozvody tepla, akumulační nádrže, otopná tělesa apod.) budou napojeny na stávající automatickou doplňovací stanici s úpravnou vody
Hlukové parametry:
- kogenerační jednotka o výkonu 30/62 kW
- protihlukový kryt kogenerační jednotky - vzdálenost 1 m od jednotky 60 dB(A)
- vývod spalin z kogenerační jednotky – vzdálenost 1 m od příruby kouřovodu 57 dB(A)
- plynový kondenzační kotel o výkonu 142 kW se sálavým hořákem Matrix
- hluk do prostoru - vzdálenost 1 m od kotle 58 dB(A)
- vývod spalin z kotle – vzdálenost 1 m od příruby kouřovodu 70 dB(A)
- otvor pro sání vzduchu do kotelny bude opatřen protihlukovou žaluzií o velikosti 500 x 500 mm Výpočet hluku je samostatnou částí PD
Odkouření:
- kogenerační jednotka bude odkouřena nerezovým těsným izolovaným potrubím o DN 80 mm a napojena na třísložkový komín DN 100/150 s vyústěním nad střechu objektu
- plynový kondenzační kotel bude odkouřen nerezovým těsným izolovaným potrubím o DN 150 mm a napojen na třísložkový komín DN 200/300 s vyústěním nad střechu objektu
Obecně:
- při montáži a provozu veškerých zařízení je nutno dodržet veškeré pokyny v technické průvodní dokumentaci výrobce
- kogenerační jednotka a kotel budou osazeny na betonové základy dle požadavků výrobců těchto zařízení
- odvod kondenzátu od kotle bude sveden do kanalizace přes neutralizační zařízení, které je součástí dodávky kotle
- odvod kondenzátu z kouřovodu kogenerační jednotky bude sveden do kanalizace přes odvaděč kondenzátu, dodaný výrobcem kogenerační jednotky
- kogenerační jednotka, plynový kotel, automatická doplňující stanice a pojistné skupiny budou osazeny v místnosti kotelny č. 001
- akumulační nádrže a ohřívače TUV budou osazeny v sousední místnosti strojovny č. 031
Otopná tělesa, sekundární rozvody topné vody:
- tyto zařízení jsou stávající, opravy a výměny se vykonávají dle potřeby a nejsou součástí této PD
- otopná tělesa jsou opatřena elektrotermickými hlavicemi a jednotlivé stoupačky jsou tlakově vyregulovány
Tepelné izolace:
- rozvody topné vody a armatury v kotelně a strojovně včetně akumulačních nádrží budou tepelně odizolovány tak, aby byly splněny veškeré požadavky stanovené ve Vyhlášce 193 / 2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
- sekundární potrubní rozvody jsou tepelně odizolovány
Potrubní rozvody v kotelně a strojovně:
- vytápěcí výkon bude rozveden dvoutrubkovou soustavou
- v nejnižších místech budou umístěny vypouštěcí kohouty v nejvýše situovaných místech budou odvzdušňovací ventily
- pro rozvody budou použity měděné popřípadě ocelové trubky s ochranou proti korozi
- doplňování systému bude prováděno pomocí stávající automatické doplňující stanicí s úpravnou vody
Připojení kotle a kogenerační jednotky na stávající rozvody zemního plynu:
- po demontáži stávajících termických kotlů Hydrotherm Scirocco (480,0 kW) se nový kondenzační kotel o výkonu 142,0 kW (napojení G 1“) a nová kogenerační jednotka o celkovém výkonu 91,6 kW (napojení G ¾“) napojí na stávající přípojku zemního plynu osazenému pod stropem kotelny
- na vstupu zemního plynu do zdrojů tepelné energie se osadí uzavírací armatury (kulové kohouty)
- veškeré havarijní prvky jako čidlo a signalizace úniku plynu, havarijní automatický uzávěr plynu apod.
- jsou ve stávající kotelně funkční a tedy se v této PD neřeší
Větrání kotelny:
- větrání kotelny je přirozené, přívod vzduchu je veden z venkovního prostoru přes protihlukovou žaluzii o velikosti 500x500 mm, osazenou pod oknem kotelny a odvod vzduchu je řešen stávajícím ventilačním průduchem 630 x 315 mm, vedeným ventilační šachtou nad střechu objektu
- větrání zajistí dostatečný přívod vzduchu pro spalování zemního plynu a zajistí 3-násobnou výměnu vzduchu v prostoru kotelny
Měření a regulace:
- součástí kogenerační jednotky je elektrický rozvaděč, kde lze nastavit provoz jednotky
automatický či ruční, místní či dálkový podle potřeby. Plynový kotel je řízen ekvitermní regulací kotlového a sekundárních větví(ohřev TUV a vytápěcí čerpadlové směšovací uzly) Vitotronic 300.
vytvořeno nedávno

Michal Š., Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj) má pro Vás zakázku na

Realizaci podlahového topení, 110 m2

Realizaci podlahového topení
Popis:
- podlaha 110 m2, TZ 8 kW, předpokládám 8 okruhů, zalití anhydridem
- zdroj bude krbová vložka s teplovodním výměníkem zapojená do akumulační nádoby
Lokalita:
- Lanškroun