Zakázky na "realizace plynové přípojky", stránka 6

Nalezeno 330 zakázek.

Zobrazena stránka 6 z 42

Realizace plynové přípojky

Před realizací plynové přípojky je třeba sehnat souhlas od obecních úřadů atd. Některé firmy však všechny záležitosti mohou udělat za vás. Prohlédněte si nabídku a poptávku realizací plynových přípojek.

realizace plynové přípojky
vytvořeno nedávno

Ing. Miloslav K., Liberec (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Realizaci vodovodní a plynové přípojky

Realizaci vodovodní a plynové přípojky
Popis a rozsah:
- viz příloha
Lokalita:
- České Budějovice 4
Termín:
- nejdříve možný uvést do nabídky
Dokumentace je v přílohách poptávky stejně jako Územní souhlas, stanovisko ČEVAK a smlouva o připojení podepsaná.
vytvořeno nedávno

Milan N., Liberec (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Výstavbu komunikace, vodovodu, kanalizace a plynu, 8 rodinných domů

Výstavbu komunikace, vodovodu, kanalizace a plynu
Popis:
- realizace inženýrských sítí pro 8 rodinných domů
Lokalita:
- Liberec - Minkovice
Objem:
- SO101 – 490 m2, komunikace, povrch asfaltový recyklát
- SO301 – 135,6 m, vodovod bude realizován dle etapy I., etapa II. může být realizovaná až po roce 2020
- SO302 – 137,8 m, splašková kanalizace
- SO501 – 152, 6m, STL plynovod + přípojky
Výkres situace, podélný profil a příčné profily kanalizace viz přílohy.
V současné době se schvaluje projektové dokumentace a stavební povolení by mělo být v srpnu 2017.
Prosím o cenovou nabídku na akce komunikace, vodovod, kanalizace, plyn odděleně, protože se na ni bude podílet různý počet investorů.
vytvořeno nedávno

Karel K., Liberec (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Realizaci přípojky vodovodu na zahradu, cca 12 m

Inženýrské sítě
Popis:
- realizaci přípojky vodovodu na zahradu dovodoměrné šachty
- je tam plyn a elektřina, ostatní po domluvě
- povolení je vyřízeno
Rozměry:
- délka cca 12 m, z toho cca 4 m v silnici
Lokalita:
- Liberec-Vratislavice
vytvořeno nedávno

Pavel D., Liberec (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Realizaci plynové přípojky z pomníčku do domu, 8 m

Plynařské práce
Popis:
- poptávám realizaci plynové přípojky z pomníčku do domu
- výkop bude hotov, pouze materiál a práce
Rozsah:
- max. 8 m
Lokalita:
- Hrádek nad Nisou

vytvořeno nedávno

Vlk J., Liberec (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Vyřízení a realizaci plynové přípojky, 10 bm

Inženýrské sítě
Popis:
- sháním vyřízení povolení a následnou realizaci přípojky plynu do domu
- vedena bude z připojení z hlavního řádu u domu
- včetně zabudování hodin do pilířku a výkopu pro přívod
Délka:
- cca 10 bm
Lokalita:
- Frýdlant v Čechách
vytvořeno nedávno

V.Andrishko, Jablonec nad Nisou (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Realizaci přípojky plynu, 10 m

Plynařské práce
Popis:
- poptávám realizaci připojení plynu do plynoměru
- včetně revize
- jednopatrový rodinný dům
Rozsah:
- délka přípojky 10 m
Lokalita:
- Kralupu nad Vltavou
vytvořeno nedávno

Tomas S., Česká Lípa (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Zhotovení projektu a realizaci plynové přípojky, cca 20 m

Inženýrské sítě
Popis:
- poptávám zhotovení projektu, vyřízení na úřadech a realizaci plynové přípojky k RD
Rozsah:
- od HUP k plynovému kotli délka cca 20 m
Lokalita:
- Česká Lípa
Termín:
- duben - květen 2018
vytvořeno nedávno

Kamil F., Česká Lípa (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Rekonstrukci a montáž plynového kotle s akumulační nádrží a kogenerační jednotkou

Topenářské práce
Rozsah a druh práce:
- rekonstrukce a montáž plynového kotle s akumulační nádrží a kogenerační jednotkou
Rozsah:
- viz příloha
Druh vytápění:
- plyn
Lokalita:
- Liberecký kraj
Termín realizace:
- září
Druh práce:
- pouze montáž, bez materiálu
Výkresová část:
- výkresová část obsahuje umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata
Zdroje tepla:
- pro výrobu tepla a ohřev TUV bude použita kombinace těchto otopných zdrojů - kogenerační jednotka a plynový kondenzační kotel
- současné době je objekt vytápěn termickým kotlem Hydrotherm SCIROCCO MV 480 o jmenovitém výkonu 480,0 kW o účinnosti max.90% a příprava TUV je řešena pomocí 11 ks
- lokálních elektrických ohřívačů TUV o obsahu od 5 do 200 litrů. Tato zařízení budou demontovány
Kogenerační jednotka:
- kogenerační jednotka je kombinovaný zdroj produkující tepelnou a elektrickou energii spalováním plynu (zemního plynu). Je navržena jednotka o jmenovitém elektrickém výkonu 30,0 kW a maximálním tepelném výkonu 61,6 kW. Celková účinnost využití paliva je 95,3 %
- maximální spotřeba plynu při 100% výkonu je 10,2 m3/h při tlaku plynu 2 až 10 kPa
- součástí dodávky jednotky je také el.rozvaděč s paralelním provozem s el.sítí
Kondenzační plynový kotel:
- kotel stacionární se sálavým modulovaným hořákem o výkonu 142,0 kW při 50/30oC (130,0kW při 80/60oC). Normovaný stupeň využití Hi je 108 %.
- součástí dodávky kotle je ekvitermní regulace kotlového i topných okruhů
- maximální spotřeba plynu při 100% výkonu je 14,2 m3/h při tlaku plynu max. 20 mba
- z kotle jde topná voda do stávajícího sdruženého rozdělovače RS KOMBI
Akumulační zásobníky topné vody:
- topná voda z kogenerační jednotky je vedena pomocí oběhového čerpadla (3,9 m3/h) do 3 ks
- akumulačních nádrží o objemech 2000 litrů (celkem 6000 litrů)
- z nádrží opět pomocí oběhového čerpadla do stávajícího sdruženého rozdělovače topné vody RS KOMBI.
Vlastní vytápění:
- na stávajícím RS KOMBI jsou osazeny 2 kpl stávajících čerpadlových směšovacích uzlů s oběhovými čerpadly UPE 50/6 pro vytápění objektu. Čerpadla budou nahrazena za nová o parametrech 50/120 (6,5m3/h,71kPa)
- ostatní zařízení budou zachovány
Příprava TUV:
- pro ohřev a zásobu TUV budou instalovány 2 ks zásobníků TUV o obsahu 500 litrů a výhřevné ploše 3,2 m2
- tyto zásobníky TUV budou vyhřívány pomocí 2 ks oběhových čerpadel 32/60 (2,8 m3/h,24kPa) osazených na odbočkách přívodního potrubí
Zabezpečovací zařízení:
- kogenerační jednotka o výkonu 30/62 kW bude jištěna pojistným ventilem s příslušnými armaturami a tlakovou expanzní nádobou s membránou o obsahu 50 litrů
- plynový kondenzační kotel o výkonu 142 kW bude jištěn pojistným ventilem s příslušnými armaturami a tlakovou expanzní nádobou s membránou o obsahu 50 litrů
- ostatní zařízení (rozvody tepla, akumulační nádrže, otopná tělesa apod.) budou napojeny na stávající automatickou doplňovací stanici s úpravnou vody
Hlukové parametry:
- kogenerační jednotka o výkonu 30/62 kW
- protihlukový kryt kogenerační jednotky - vzdálenost 1 m od jednotky 60 dB(A)
- vývod spalin z kogenerační jednotky – vzdálenost 1 m od příruby kouřovodu 57 dB(A)
- plynový kondenzační kotel o výkonu 142 kW se sálavým hořákem Matrix
- hluk do prostoru - vzdálenost 1 m od kotle 58 dB(A)
- vývod spalin z kotle – vzdálenost 1 m od příruby kouřovodu 70 dB(A)
- otvor pro sání vzduchu do kotelny bude opatřen protihlukovou žaluzií o velikosti 500 x 500 mm Výpočet hluku je samostatnou částí PD
Odkouření:
- kogenerační jednotka bude odkouřena nerezovým těsným izolovaným potrubím o DN 80 mm a napojena na třísložkový komín DN 100/150 s vyústěním nad střechu objektu
- plynový kondenzační kotel bude odkouřen nerezovým těsným izolovaným potrubím o DN 150 mm a napojen na třísložkový komín DN 200/300 s vyústěním nad střechu objektu
Obecně:
- při montáži a provozu veškerých zařízení je nutno dodržet veškeré pokyny v technické průvodní dokumentaci výrobce
- kogenerační jednotka a kotel budou osazeny na betonové základy dle požadavků výrobců těchto zařízení
- odvod kondenzátu od kotle bude sveden do kanalizace přes neutralizační zařízení, které je součástí dodávky kotle
- odvod kondenzátu z kouřovodu kogenerační jednotky bude sveden do kanalizace přes odvaděč kondenzátu, dodaný výrobcem kogenerační jednotky
- kogenerační jednotka, plynový kotel, automatická doplňující stanice a pojistné skupiny budou osazeny v místnosti kotelny č. 001
- akumulační nádrže a ohřívače TUV budou osazeny v sousední místnosti strojovny č. 031
Otopná tělesa, sekundární rozvody topné vody:
- tyto zařízení jsou stávající, opravy a výměny se vykonávají dle potřeby a nejsou součástí této PD
- otopná tělesa jsou opatřena elektrotermickými hlavicemi a jednotlivé stoupačky jsou tlakově vyregulovány
Tepelné izolace:
- rozvody topné vody a armatury v kotelně a strojovně včetně akumulačních nádrží budou tepelně odizolovány tak, aby byly splněny veškeré požadavky stanovené ve Vyhlášce 193 / 2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
- sekundární potrubní rozvody jsou tepelně odizolovány
Potrubní rozvody v kotelně a strojovně:
- vytápěcí výkon bude rozveden dvoutrubkovou soustavou
- v nejnižších místech budou umístěny vypouštěcí kohouty v nejvýše situovaných místech budou odvzdušňovací ventily
- pro rozvody budou použity měděné popřípadě ocelové trubky s ochranou proti korozi
- doplňování systému bude prováděno pomocí stávající automatické doplňující stanicí s úpravnou vody
Připojení kotle a kogenerační jednotky na stávající rozvody zemního plynu:
- po demontáži stávajících termických kotlů Hydrotherm Scirocco (480,0 kW) se nový kondenzační kotel o výkonu 142,0 kW (napojení G 1“) a nová kogenerační jednotka o celkovém výkonu 91,6 kW (napojení G ¾“) napojí na stávající přípojku zemního plynu osazenému pod stropem kotelny
- na vstupu zemního plynu do zdrojů tepelné energie se osadí uzavírací armatury (kulové kohouty)
- veškeré havarijní prvky jako čidlo a signalizace úniku plynu, havarijní automatický uzávěr plynu apod.
- jsou ve stávající kotelně funkční a tedy se v této PD neřeší
Větrání kotelny:
- větrání kotelny je přirozené, přívod vzduchu je veden z venkovního prostoru přes protihlukovou žaluzii o velikosti 500x500 mm, osazenou pod oknem kotelny a odvod vzduchu je řešen stávajícím ventilačním průduchem 630 x 315 mm, vedeným ventilační šachtou nad střechu objektu
- větrání zajistí dostatečný přívod vzduchu pro spalování zemního plynu a zajistí 3-násobnou výměnu vzduchu v prostoru kotelny
Měření a regulace:
- součástí kogenerační jednotky je elektrický rozvaděč, kde lze nastavit provoz jednotky
automatický či ruční, místní či dálkový podle potřeby. Plynový kotel je řízen ekvitermní regulací kotlového a sekundárních větví(ohřev TUV a vytápěcí čerpadlové směšovací uzly) Vitotronic 300.