Zakázky na "sanace základů", stránka 1

Nalezeno 50 zakázek.

Zobrazena stránka 1 z 7

Sanace základů

Sanace základů domu je třeba když zdivo vašeho domu zvlhne a začne plesnivět. Příčinou je často špatné utěsnění zdiva.

sanace základů
vytvořeno nedávno

Petra N., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Izolace základů domu, 16 x 9 x 16 x 9 m

Izolace, sanace
Popis:
- poptávám izolaci základů domu
- jedná se o postupné výkopové práce, rozbourání betonového chodníku, vykopání zeminy kolem objektu až po úroveň základů (cca 50 cm)
- očištění obnaženého obvodového zdiva v případě oprava zdiva, penetrační příp. sanační nátěr, ukotvení a svaření hydroizolačního pásu, zaizolování všech přípojek, ukotvení vrchní ochranné nopové folie, položení a vyspádování drenáže s napojením do kanalizace
- zasypání drenáže 30 cm vrstvou štěrku, separace drenáže a zásypu geotextilii, zpětný zásyp výkopu kolem objektu zeminou (výkop, izolační a sanační postřik, sviské pásy, nopová folie, zásyp
Množství/obsah/rozměr:
- 16 x 9 x 16 x 9 m
Lokalita:
- Tábor

- termín realizace: duben 2016

vytvořeno nedávno

Ivana A., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Sanace nebo likvidace základů po malé chatce, 20 m2

Sanace nebo likvidace základů po malé chatce
Popis:
- v části opláštění betonových základů po malé chatce byl zjištěn azbest
- základy bychom chtěli sanovat nebo zlikvidovat (pod chatkou je betonový sklep)
Betonové základy:
- 20 m2
- opláštění cca 2 x 2 m
Lokalita:
- Horní Planá, okr. Český Krumlov

vytvořeno nedávno

Mona L., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Odkop základů domu, cca 60 bm

Zemní práce
Popis:
- sháním odkop od stěny domu
- jedná se o hlínu a betonovou mazaninu
- od zhotovitele potřebujeme poradit, zda nebude třeba provést hydroizolaci nebo sanaci okolo domu
Rozměr:
- odkop cca 30 - 35 cm od zdi
- hloubka 30 cm
- délka cca 60 m
Lokalita:
- Praha 6
vytvořeno nedávno

Michal F., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Sanace sklepa, 5,2 x 1,8 m

Izolační práce
Popis:
- sháním sanaci bočního protékání vody do sklepa rodinného domu
- návrh a realizace na klíč
- jedná se o dům z 20. let stojící v rovině
- sklep hraničí s chodníkem přímo uliční čarou, hloubka 1,8 m
- doposud bez jakékoliv izolace
- touto stěnou dlouhou 6,4 m protéká mezi kameny při dešti voda přímo do sklepa
- získat potřebná povolení, pokud jsou třeba, poskytneme plnou moc
- zvenku vykopat až k základové čáře
- navrhnout detailně s náčrtkem, jak bude izolace provedena včetně použitých materiálů
- provést izolaci z venku, zahrnout výkop a těsně pod povrch chodníku vyspádovat drenážní trubku - napojí se do okapového svodu, který je k dispozici
- oprava chodníku do použitelného stavu
Rozsah:
- délka výkopu okolo domu - dům 7,5 m + přesah okolo plotu ještě 3,1 m - celkem 10,6 m a do hloubky 1,8 m
- šířka dle vaší potřeby
- zeď k izolaci - vnitřní rozměr ze sklepa - 1,8 x 5,2 m
Lokalita:
- Praha 8 - Bohnice

- nejpozději do května 2016
vytvořeno nedávno

Bacsó K., Beroun (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Zhotovení zámkové dlažby, zpevněné plochy, zhotovení základové desky

Zhotovení zámkové dlažby, zpevněné plochy, zhotovení základové desky
Popis prací:
- zámkové dlažby
- zpevněné plochy
- zhotovení základové desky
Specifikace:
- v příloze jsou podklady pro vytvoření cenové nabídky na zhotovení dlážděné komunikace, přípojek, základové desky
- nabídka by měla být formou položkového rozpočtu a obsahovat všechny položky pro kompletní dokončení díla, kolaudaci a předání investorovi
Doplnění:
- upozorňuji jmenovitě některé práce, které by měly být součástí:
- řešení napojení na stávající příjezdovou komunikaci z dlažebních kostek
- zatěžovací zkoušky 6 ks – statické, pro ověření únosnosti pláně
- zemní práce vč. sanace spodní části (stávající terén v mírném svahu, nutnost srovnání terénu dle PD)
- uložení odpadů, odvozy
- dopravní značení, zařízení staveniště i jeho projednání
- vsaky
- geotextilie k separaci vsaků
- úprava povrchových znaků
- geodetické služby, vytyčení stavby apod.
- odlučovač lehkých kapalin
- základová deska, povrch stryáž, základové patky
- systém vyhřívání podlah v boxech
- povrchová úprava betonové podlahy v technické místnosti – nátěr
- zábradlí se sklem podél ulice
- dodělání zídky v jižní části pozemku (podél haly)
- zhotovení ostrůvků pro vysavače
- nabídka by měla obsahovat údaj o době výstavby (v kalendářních dnech), zahájení výstavby z naší strany září 2015
- nabídka by měla obsahovat délku min. záruční lhůty na dílo
- platební podmínky budou následující: úhrada za provedení díla bude probíhat ve třech etapách podle průběhu výstavby, se splatností faktur 14 dní, přičemž poslední etapa bude splatná do 14-ti dní od dokončení díla a převzetí dokončené stavby
- zádržné bude ve výši 10% z celkové ceny po dobu jednoho roku; zádržné ve výši 5% z celkové ceny po dobu 2 let
K podání nabídky je nutná osobní prohlídka na místě, nabízím možnost po tel. dohodě v nabídce/smlouvě o dílo bude uvedeno: cena obsahuje veškeré práce a materiál, i výslovně neuvedené, pro kompletní dokončení díla, jeho kolaudaci a předání
Cena nebude zahrnovat vše co je nad základovou deskou:
- konstrukce
- technologie myčky
Na pozemku je v současné době souvislá vrstva štěrku, nutno ověřit hloubku a únosnost
Prosíme o vytvoření cenové nabídky, zaslání e-mailem či kontaktování telefonicky na níže uvedeném telefonním čísle.
Děkuji.
Lokalita: Beroun
Termín:
- podání nabídek do 1.9.2015 do 12:00
vytvořeno nedávno

Bacsó K., Beroun (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Zhotovení zámkové dlažby, zpevněné plochy, zhotovení základové desky

Zhotovení zámkové dlažby, zpevněné plochy, zhotovení základové desky
Popis prací
- zámkové dlažby
- zpevněné plochy
- zhotovení základové desky

Lokalita:
- Trutnov
Specifikace:
- v příloze jsou podklady pro vytvoření cenové nabídky na zhotovení dlážděné komunikace, přípojek, základové desky
- nabídka by měla být formou položkového rozpočtu a obsahovat všechny položky pro kompletní dokončení díla, kolaudaci a předání investorovi
Doplnění:
- upozorňuji jmenovitě některé práce, které by měly být součástí:
- řešení napojení na stávající příjezdovou komunikaci
- zatěžovací zkoušky 6 ks – statické, pro ověření únosnosti pláně
- zemní práce vč. sanace spodní části (nutnost srovnání terénu dle PD)
- uložení odpadů, odvozy
- dopravní značení, zařízení staveniště i jeho projednání
- vsaky
- geotextilie k separaci vsaků
- úprava povrchových znaků
- geodetické služby, vytyčení stavby apod.
- odlučovač lehkých kapalin
- základová deska, povrch stryáž, základové patky
- systém vyhřívání podlah v boxech
- povrchová úprava betonové podlahy v technické místnosti – nátěr
- dodělání zídky v jižní části pozemku
- nabídka by měla obsahovat údaj o době výstavby (v kalendářních dnech)
- nabídka by měla obsahovat délku min. záruční lhůty na dílo
- platební podmínky budou následující: úhrada za provedení díla bude probíhat ve třech etapách podle průběhu výstavby, se splatností faktur 14 dní, přičemž poslední etapa bude splatná do 14-ti dní od dokončení díla a převzetí dokončené stavby
zádržné bude ve výši 10% z celkové ceny po dobu jednoho roku; zádržné ve výši 5% z celkové ceny po dobu 2 let
- k podání nabídky je nutná osobní prohlídka na místě, nabízím možnost po tel. dohodě
- v nabídce/smlouvě o dílo bude uvedeno: cena obsahuje veškeré práce a materiál, i výslovně - neuvedené, pro kompletní dokončení díla, jeho kolaudaci a předání
Cena nebude zahrnovat vše co je nad základovou deskou:
- konstrukce
- technologie myčky
Prosíme o vytvoření cenové nabídky, zaslání e-mailem či kontaktování telefonicky na níže uvedeném telefonním čísle.
vytvořeno nedávno

Bacsó K., Beroun (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Zhotovení základové desky, viz přílohy

Dobrý den,
jsme *společnost s ručením omezeným ze Středočeského kraje.*
*Na pozemku v Berouně poptáváme:*
* *zhotovení základové desky*
* *termín:* nabídky max. do středy 12. 8. 2015, 12:00 hod.
* *specifikace:*
** v příloze zasílám podklady pro vytvoření cenové nabídky na zhotovení dlážděné komunikace, přípojek, základové desky
** nabídka by měla být formou položkového rozpočtu a obsahovat všechny položky pro kompletní dokončení díla, kolaudaci a předání investorovi
** upozorňuji jmenovitě některé práce, které by měly být součástí:
*** řešení napojení na stávající příjezdovou komunikaci z dlažebních kostek
*** zatěžovací zkoušky 6 ks – statické, pro ověření únosnosti pláně
*** zemní práce vč. sanace spodní části (stávající terén v mírném svahu, nutnost srovnání terénu dle PD)
*** uložení odpadů, odvozy
*** dopravní značení, zařízení staveniště i jeho projednání
*** vsaky
*** geotextilie k separaci vsaků
*** úprava povrchových znaků
*** geodetické služby, vytyčení stavby apod.
*** odlučovač lehkých kapalin
*** základová deska, povrch stráž, základové patky
*** systém vyhřívání podlah v boxech
*** povrchová úprava betonové podlahy v technické místnosti - nátěr
*** zábradlí se sklem podél ulice
*** dodělání zídky v jižní části pozemku (podél haly)
*** zhotovení ostrůvků pro vysavače
** nabídka by měla obsahovat údaj o době výstavby (v kalendářních dnech), zahájení výstavby z naší strany začátek září 2015
** nabídka by měla obsahovat délku min. záruční lhůty na dílo
** platební podmínky budou následující: úhrada za provedení díla bude probíhat ve třech etapách podle průběhu výstavby, se splatností faktur 14 dní, přičemž poslední etapa bude splatná do 14-ti dní od dokončení díla a převzetí dokončené stavby
** zádržné bude ve výši 10% z celkové ceny po dobu jednoho roku; zádržné ve výši 5% z celkové ceny po dobu 2 let
** k podání nabídky je nutná osobní prohlídka na místě, nabízím možnost po tel. dohodě
** v nabídce/smlouvě o dílo bude uvedeno: cena obsahuje veškeré práce a materiál, i výslovně neuvedené, pro kompletní dokončení díla, jeho kolaudaci a předání
** cena nebude zahrnovat vše co je nad základovou deskou:
*** konstrukce
*** technologie myčky
** na pozemku je v současné době souvislá vrstva štěrku, nutno ověřit hloubku a únosnost
Prosíme o vytvoření cenové nabídky, zaslání e-mailem či kontaktování telefonicky na níže uvedeném telefonním čísle.
Děkuji.
vytvořeno nedávno

Ivana I., Rokycany (Plzeňský kraj) má pro Vás zakázku na

Stavební práce - např. odvodnění obvodových zdí, sanace atd.

Stavební práce
Rozsah:
- 1. odvodnění obvodových zdí bývalé stodoly a chléva
- 2. sanace jedné zdi chléva vč. základových pasů
- 3. připojení objektu na obecní kanalizaci
Popis práce:
- 1. odvodnění obvodových zdí bývalé stodoly a chléva – celková délka cca 23 m, šířka výkopu 50 cm, průměrná hloubka 100 cm
- 2. sanace jedné zdi chléva vč. základových pasů (místy jsou části zdiva do výšky cca 20 cm částečně rozpadlé) – délka zdi cca 8 m
- 3. připojení objektu na obecní kanalizaci (propojení odpadu od stávajícího septiku do již postavené přečerpávací jímky, položení kabelů pro napájení přečerpávání)
- varianta A – kanalizační potrubí vedené kolem budovy ve společné rýze s drenáží (viz bod 1. – délka cca 23 m) a dále zahradou (délka cca 13 m)
- varianta B - kanalizační potrubí vedené částečně ve společné rýze s drenáží (viz bod 1. – délka cca 8 m), dále pod základy do stodoly a stodolou do vrat(zde rostlý terén – cca 8m) a dále zahradou (délka cca 13 m)
Lokalita:
- Dobřív (nedaleko Hořovic)