Zakázky na "stavební práce poptávka", stránka 1

Nalezeno 11 883 zakázek.

Zobrazena stránka 1 z 1486

Stavební práce poptávka

Potřebujete postavit dům či firemní prostory? Či rekonstruovat garáž? Na našem serveru najdete ty nejlepší firmy z okolí.

stavební práce poptávka
vytvořeno nedávno

Marek D., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Montáž terasy, 8,3 m2

Stavební práce
Popis:
- sháním živnostníka na montáž celé konstrukce terasy na projektu řadových rodinných domů
- jedná se o terasu jednoho z domů v první etapě - budou tedy následovat další zakázky
Plocha terasy:
- 8,3 m2
Skladba konstrukce terasy:
- nášlapná vrstva
- hydroizolační vrstva z asfaltových pásů
- tepelná izolace XPS - 160 mm
- betonová vrstva síly 100 mm ve spádu 2% nebo vyspádovaný polystyren
- parozábrana (asfaltový pás)
- nášlapná vrstva není součást této poptávky - budeme realizovat až v jarních měsících
Lokalita:
- Lány, okres Kladno
vytvořeno nedávno

Miroslava F., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Výstavbu relaxační zóny, viz příloha

Výstavbu relaxační zóny
Popis:
- jde o bouracím stavební a montážní práce dle rozsahu uvedeném v projektu
- dodávku dřevěných a ocelových konstrukcí a plachet na zastínění a dodávku osazení zelení není součástí této poptávky
Lokalita:
- Praha 4

Rozsah:
- viz přiložená příloha
vytvořeno nedávno

Jan M., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Výstavba stanice CNG

Stavební práce
Popis:
- sháníme firmu na stavební akci čerpací stanice CNG
Specifikace:
- zhotovení stavební části a stavební přípravy technologie dle přiloženého popisu v technické zprávě a přiložené výkresové dokumentace
- jedná se zejména o základové pasy pod kontejner technologie, pilířek měření plynu (objekt HUP), zámková dlažba v okolí kontejneru
- výkopy vedení inženýrských sítí a opětovné zakrytí výkopu, dodávka oplocení technologie dle specifikace
Rozsah:
- viz přílohy
Lokalita:
- České Budějovice
Platnost poptávky:
- 1 měsíc
vytvořeno nedávno

Jan M., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Rozšíření výdejního místa

Stavební práce
Popis:
- o rozšíření výdejního místa pro tankování automobilů
- jde hlavně o rozšíření pojížděné plochy zámkové dlažby, přeložku oplocení, vybudování základů pro výdejní stojan (šachta stojanu), základů pro ocelové přestřešení výdejního místa, výkop pro inženýrské sítě, příprava výkopu pro položení inženýrkých sítí (podsyp, instalace ochranných žlabů do výkopu), zavření výkopu a oprava komunikace po výkopu
- uložení kabelů do výkopu provádí naši zaměstnanci, přestřešení výdejního místa si taktéž dodáváme
Rozsah:
- viz příloha
Lokalita:
- Písek
Termín:
- začátek prací do jednoho měsíce
K poptávce přikládám výkresy stavební části projektu. Na vyžádání zašlu slepý stavební rozpočet.
vytvořeno nedávno

Ondřej D., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Realizaci nové podezdívky plotu, vyzdění vchodu, repasi vat, cca 50 m

Stavební práce
Popis:
- poptávám realizaci nové podezdívky plotu
- podezdívka plotu ze ztraceného bednění, nové sloupky plotu
- pletivo zanechat stávající, srovnání nátěry
- v části nové základy podezdívky
- vyzdění vchodu se zvonkovým tablem a brankou + místo popelnicového stání
- nové sloupky vrat, repas stávajících vrat na pohony, nátěry
Velikost:
- 50 m
Lokalita:
- Praha 4-Krč

V případě zájmu zašlu podrobnější poptávku.
vytvořeno nedávno

Jakub V., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Bourací práce, viz přílohy

Demolice
Popis:
- bourací práce, odvoz materiálu, stavební práce v bytě
- odvoz veškerého vybouraného materiálu, zařizovacích předmětů a nábytku
- vše včetně likvidace či trvalého uložení veškerého vybouraného materiálu a předmětů na skládku apod.
- požadavky popsány v přiložené výkresové dokumentaci, poptávce a tabulce úkonů, viz přílohy
Lokalita:
- Praha 4
vytvořeno nedávno

Vít Š., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Rekonstrukci bytu

Stavební firmu
Popis:
- příprava položkového seznamu prací a možného materiálu pro rekonstrukci bytu a jádra ve zděném činžovním domě
- požadované práce viz. příloha
Lokalita:
- Praha 4
Předpokládaná cena vyhotovení:
- 5 - 10.000 Kč vč. DPH
Kritéria posuzování nabídek:
- způsob vyhotovení seznamů (podrobnosti, použitelnost)
- forma úhrady
- používaný formát souborů
- termín vyhotovení
- cena za vyhotovení
Uchazeči zašlou příklad seznamu prací a materiálu, který se charakterem podobá této poptávce a nabízenou cenu za vyhotovení seznamu položek pro konkrétní rozpočet v rozsahu výše uvedených prací. Vybranému uchazeči bude poskytnuta kompletní specifikace zamýšlené rekonstrukce a projekt bytu v programu Room Arranger.
Vybraný uchazeč vytvoří konkrétní seznamy prací a použitého materiálu, které budou následně sloužit k vytvoření poptávky na provedení rekonstrukce. Tabulky ve formátu ODF (OpenOffice) výhodou.
V průběhu poptávání pouze e-mailová korespondence.
vytvořeno nedávno

Radim W., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Rekonstrukci rodinného domu, cca 130 m2

Stavební práce
Popis:
- realizaci stavebních úprav (rekonstrukce) rodinného domu
- realizaci požadujeme rozdělit na tři části, kde realizace je očekávána v následujícím pořadí dle priorit:
1. rekonstrukce střechy a výstavba podkroví
2. realizace přístavby (garáž, schodiště, chodba, zimní zahrada)
3. opce na výměnu oken a realizaci zateplení celého objektu

- očekávaná realizace - červen 2016 a dále
Lokalita:
- Praha
Doplňující informace - rámcový popis jednotlivých částí realizace:
- rekonstrukce střechy a výstavba podkroví - demontáž stávající střechy, odvoz suti, vyzdívka, okna, izolace stropní části, realizace nové střechy a příslušenství, okapový systém
- realizace přístavby (garáž, schodiště, chodba, zimní zahrada) - hrubá stavba včetně vnějších výplní
- výměna oken v dalších částech a zateplení celého objektu
V rámci dalšího postupu a reakcí na poptávku očekáváme (nejpozději do 10.6.2016):
- informace o možné realizaci (kapacitách) dodavatele v roce 2016
- informaci o realizovaných zakázkách obdobného charakteru v letech 2015-2016
- potvrzení o schopnosti dodat nabídku na první dvě části (odděleně) v rámci měsíce června 2016
- vypracování prováděcího projektu ke každé části (nad rámec stávající dokumentace pro získání stavebního povolení)
- průběh prací nepřetržitě až do ukončení, stanovení pevného termínu dokončení
Jednotlivé odpovědi budou obratem posouzeny a vybraným zájemcům bude odeslána podrobná dokumentace, využitá pro získání stavebního povolení. Volejte po 17 hodině.