Zakázky na "založení stavby", stránka 8

Nalezeno 288 zakázek.

Zobrazena stránka 8 z 36

Založení stavby

Založení stavby začíná přípravou staveniště, kde se musí zařídit základová deska, hydroizolace a další náležitosti. Staveniště by dále mělo mít přípojku vody a elektřiny a zednické vybavení. Prohlédněte si nabídky a poptávky založení stavby.

založení stavby
vytvořeno nedávno

Jiřina B., Česká Lípa (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Zhotovení základové desky včetně přípojek, dle specifikace

Stavební práce
Rozsah:
- sháním zhotovení základové desky včetně přípojek
- projekt k vypracování rozpočtu zašleme
Specifikace:
- zastavěná plocha rodinného domu (dřevostavba): 227,5 m2
- technické a konstrukční řešení
- zemní práce
-v místě navržené stavby bude nejdříve sejmuta ornice o tl. 150-200 mm a dočasně skladována na pozemku stavebníka
- později bude použita k terénním úpravám
- přebytek výkopku bude odvezen na skládku
- v místě stavby budou provedeny hrubé terénní úpravy a sníží se zemní pláň pod úroveň navrženého štěrkového lože
- poté bude provedeno geodetické vytýčení lomových bodů stavby
- pro základové pasy rodinného domu budou s ohledem na geologické podloží provedeny výkopy šířky 400 mm
- hloubka výkopů bude –0,95 až -1,20 m od čisté podlahy domu +-0,000
- minimální hloubka založení je -1,0 m pod upravený terén
- pod zpevněnými plochami bude sejmuta ornice a zemní pláň dle navržené tloušťky skladby zpevněné plochy
- základy budou provedeny jako základové pasy o šířce 400 mm z betonu třídy C16/20
- základy budou provedeny do hloubky –0,95 až -1,20 m od čisté podlahy domu +-0,000
- pasy budou nad úrovní terénu provedeny z betonových bednících tvárnic tl. 300 mm
- tvárnice budou propojeny se spodním pasem svislou výztuží o 3 x R8/mb a zality betonovou mazaninou C16/20 a průběžně hutněny
- na základových pasech bude provedena podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm z betonu C20/25, vyztužená KARI sítí pr. 6/150/150 mm při spodním povrchu
- deska bude sloužit jako podklad pro hydroizolaci
- pod podkladním betonem bude provedeno zhutněné podloží ze štěrkodrtě frakce 16-32 mm o tl. 200 mm
- podloží bude provětráno flexi trubkami a radon bude odveden nad úroveň střechy
- základovou spáru si převezme statik nebo dozor dodavatele
Hydroizolace:
- na podkladní beton bude provedena asfaltová emulze a na ní nalepen těžký asfaltový modifikovaný pás, navržených v souladu se zjištěným středním radonovým rizikem
- izolační souvrství bude dodáno dle dodavatele hydroizolace například pás se skleněnou vložkou např. GLASTEK
Založení objektu:
- základy budou provedeny jako základové pasy o šířce 400 mm z betonu třídy C16/20
- základy budou provedeny do hloubky –0,95 až -1,20 m od čisté podlahy domu +-0,000
- pasy budou nad úrovní terénu provedeny z betonových bednících tvárnic tl. 300 mm
- tvárnice budou propojeny se spodním pasem svislou výztuží o 3xR8/mb a zality betonovou mazaninou C16/20 a průběžně hutněny
- na základových pasech bude provedena podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm z betonu C20/25, vyztužená KARI sítí pr. 6/150/150 mm při spodním povrchu
- deska bude sloužit jako podklad pro hydroizolaci
- pod podkladním betonem bude provedeno zhutněné podloží ze štěrkodrtě frakce 16-32 mm o tl. 200 mm
- základovou spáru si převezme statik dodavatele
Lokalita:
- Příbram
vytvořeno nedávno

Markéta B., Hradec Králové (Královéhradecký kraj) má pro Vás zakázku na

Realizaci hrubé stavby RD, cca 155 m2

Dobrý den,
jsem *soukromá osoba z Královéhradeckého kraje.*
*Pro náš pozemek v Nechanicích poptáváme:*
* *stavební firmu*
* *termín:* dle dohody
* *specifikace:*
** sháníme firmu na výstavbu hrubé stavby RD
** jedná se přízemní dům typu bungalov
** celková plocha je 155 m2
** jedná se nám hurbou stavbu včetně příček
** obvodové zdivo Porotherm profi Dryfix 44 na pěnu
** první řada je již založena, materiál máme vlastní, složený na pozemku
Prosím o vypracování cenové nabídky a zaslání na e-mail nebo kontaktování telefonicky.
Děkuji.
vytvořeno nedávno

Lukáš F., Hradec Králové (Královéhradecký kraj) má pro Vás zakázku na

Stavba inženýrských sítí

Stavba inženýrských sítí
Popis:
- kanalizace splašková, kanalizace dešťová, voda, el. energie
- všechny specifikace jsou dány projektem
Specifikace splaškové kanalizace:
- cca 30 m + plastová šachta DN400mm
- např. f .Wavin, PipeLife
- v hloubce cca 2m
Specifikace dešťové kanalizace
- cca 30 m + 24 m podél domu - svod z okapu + plastová šachta DN400mm
- např. f .Wavin, PipeLife
- akumulační nádrž Glynwed Columbus 3,7 m3 s přepadem
- podzemní filtrační šachta DN 400 Glynwed
- položeno v hloubce cca 2m
Další specifikace:
- přípojka NN 24,5 m + založení chráničky pro domácí telefon a ovládání vrat
- vodovodní přípojka 12,8 m
Lokalita:
- Vysoká nad Labem
vytvořeno nedávno

Roman Č., Hradec Králové (Královéhradecký kraj) má pro Vás zakázku na

Přestavbu staršího objektu na garáž s dílnou, 14 x 8 m

Dobrý den,
jsem *soukromá osoba z Královéhradeckého kraje.*
*Pro náš objekt v Hradci Králové poptáváme:*
* *stavební práce*
* *termín:* možno ihned
* *specifikace:*
** sháním firmu na přestavbu staršího objektu na garáž s dílnou
** výměna střechy, hydroizolace, založení a stavba příček atd.
** velikost je 14 x 8 m
** více informací viz přílohy
Prosím o vypracování cenové nabídky a zaslání na e-mail nebo kontaktování telefonicky.
Děkuji.
vytvořeno nedávno

Milan Š., Hradec Králové (Královéhradecký kraj) má pro Vás zakázku na

Založení stavby rodinného domu. 10 x 8 a 7 x 8 m

Zednické práce
Popis:
- sháním firmu nebo zedníky na založení stavby rodinného domu
- jedná se o založení pouze první šichty - dál budu pokračovat svépomocí
- materiál jsou broušené cihly Porotherm Profi Dryfix - založení musí být naprosto přesné
Rozměr:
- 10 x 8 m - dům
- 7 x 8 m - garáž
Lokalita:
- Předměřice nad labem
vytvořeno nedávno

Richard Ž., Semily (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Stavbu altánu z kamenných pískovcových bloků

Stavební firmu
Popis:
- hledám šikovného samostatného kameníka (zedníka) který by mi postavil z kamenných cca 40 - 50 ti kg bloků altán vysoký cca 2,5 m nahoře ukončený rovinou
- jedná se o stěny dlouhé cca 4,5 m x 2 se 3 mi zalomeními, nákres v příloze
- chci pouze řemeslníka který má zodpovědný přístup, je pečlivý, a dodělá dílo až do konce (tzn. neodejde od rozdělané práce)
Rozměry a specifikace:
- výška 2,5 m
- rohy proloženy jako sloupy 40 x 40
- materiál štípaný pískovec 20 x 20 x 40
- spárovaní světlé, komín ne
Lokalita:
- Víchovská Lhota, okres Semily
vytvořeno nedávno

Ivan M., Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj) má pro Vás zakázku na

Založení základové desky, 9,3 x 15 m

Založení základové desky
Popis:
- přízemní stavba
- bez podsklepení
- mírný svah
- jílovitá půda
Rozměr:
- 9,3 x 15 m
Lokalita:
- Jičínsko
vytvořeno nedávno

Bara R., Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj) má pro Vás zakázku na

Zhotovení nárazových prací ohledně stavby garáže, cca 4 x 6 m

Zednické práce
Popis:
- mám zájem o zedníka na zhotovení nárazových prací ohledně stavby garáže
- dále vylití základových pásů, bagristu si seženeme
- materiál máme
- jedná se pouze o zednické práce
- vyzdění stráveného bednění, zhutnění desky, organizace ohledně konečného vylití desky
- založení první řady cihel (Ytong)
- nejedná se o práci na klíč
Velikost:
- cca 4 x 6 m
Lokalita:
- Dobré